Stukad fot – Vad gör du när olyckan är framme?

Reading Time: 3 minutes

En stukad fot är en väldigt vanlig skadan inom många idrotter. Många upplever det som en lätt skada som är enkel att behandla och kanske inte heller gör sin rehabilitering ordentligt då det brukar gå alldeles utmärkt att gå tillbaka till sin aktivitet efter några veckors vila. Efter att ha läst det här inlägget hoppas jag dock att du får rätt hjälp om du råkar ut för en stukad fot.

Orsak

Vanligaste sättet att stuka en fotled på är att man skadar utsidan av foten. Foten vrider sig inåt, vilket kallas supination med fina ord, man lägger tryck på utsidan av foten och skadan uppstår. I löpning är det vanligare att det händer när underlaget är ojämt, t ex när du springer terräng. Vanligaste är att man skadar FTA- ligamentet men det är även vanligt att man får en skada på CF-ligamentet också. Frakturer är mer ovanliga och står för ca 3% av alla fotledstukningarna.

Akut omhändertagande

Vid en stukad fot så bör aktiviteten avbrytas omedelbart och om möjligt ska första behandlingen vara ett tryckförband. Is är ingen nödvändighet och det går bra utan. Se till att skapa ett bra tryck kring fotleden och lägg personens fot i högläge. Detta för att göra så mycket som möjligt för att minimera svullnaden som uppstår efter en sån här skada. Tryckförbandet ska helst sitta på första natten men inte göra så ont att det inte går att sova, lägg gärna foten på en kudde när du sover så kommer den lite högre upp och brukar inte göra lika ont.

stukad fot
Här ses en svullen fot efter en stukning, det mörka precis framför hälen är blod som kommit fram och ger en mörkblå färg i huden. Vanligt att det uppkommer inom 24h efter skadetillfället. Man ser även en lätt svullnad på utsidan kring knölen vid fotleden.

Rehabilitering av en stukad fot

Rehabilitering av en stukad fot bör påbörjas så snart som möjligt, redan från dag 1 brukar det vara möjligt att börja göra lättare rörelser och börja jobba på rörligheten. Fotleden bör även belastas så fort det är möjligt. Börja stödja på foten försiktigt redan dag 1 om möjligt, även balansträning brukar vara möjligt att sätta in i ett tidigt skede. Rehabiliteringen riktas in på 3 saker:

  • Återfå rörligheten
  • Minska smärtan
  • Återställa funktionen

Många slutar väldigt tidigt med sin rehabilitering för att smärtan avtar, observera att det ofta tar längre än 1-2v att bli helt återställd och att man ska fortsätta med sin rehabilitering även om man är tillbaka och kan utföra sin aktivitet. Ofta återfår man inte full rörlighet för att man slutar med rehabiliteringen. Det är även viktigt att se till att man inte ändrar sin funktion och rörelsestrategi på det den sidan där man skadade sig. T ex att det ser olika ut vid utförande av en knäböj på den skadade jämfört med den sidan som inte blivit skadad.

Rita alfabetet med foten, bör påbörjas så snabbt som möjligt. Oftast samma dag eller dag 2.
Träning av fotledsrörligheten. Viktigt att återfå den efter en stukad fot.
Balansövning efter en fotledsstukning, kan oftast påbörjas väldigt tidigt i rehabiliteringen även om man inte kan göra så stora rörelser.

Det bästa är att ta kontakt med en bra fysioterapeut efter skadetillfället för att vara säker på att du bästa möjliga hjälp.

Se även: