Ont i hälsenan vid löpning – Vad beror det på?

Reading Time: 3 minutes

Ont i hälsenan är väldigt vanligt inom löpningen och andra idrotter med löpmoment. Det kan vara väldigt långvarig om man inte gör något åt den vilket gör att det är viktigt att få hjälp tidigt för att få en så god prognos som möjligt.

Anatomi

Vi börjar med en snabb genomgång av hälsenan och dess funktion. Hälsenan är som namnet avslöjar en sena som fäster in på hälbenet i foten, senan är en sammanslagning av de två stora vadmusklerna (Gastrocnemius och Soleus) som går samman och bildar hälsenan. Det gör att otroligt mycket kraft går genom hälsenan när vi går, springer och hoppar vilket ställer stora krav på den. Akillessenan bidrar till att lyfta upp hälen och få foten att peka nedåt vilket vi gör när vi springer för att få kraft framåt.

Ont i hälsenan

Det finns flera olika saker som kan ge smärta i hälsenan nedan listas några orsaker:

  • Ruptur av hälsenan – senan har gått helt av, ibland kan ett tydligt ljud höras när den går av. Man förlorar då funktionen i foten som hälsenan gör. Opereras eller behandlas konservativt med stövel.
  • Haglunds sjukdom – uppluckring av hälbenet vid hälsenans infästning, blir svullet och ont vid hälbenet. Tryck mot området kan irritera mer (t ex skridskor, pjäxor, hårda skor). Kan räcka med att minska belastningen, annars sjukgymnastik och ibland krävs operation
  • Akillestendinopati – Även kallad hälseneinflammation, dock har man börjat frångå den termen då man ser en ökad inflammationsgrad i senan men den är så liten att man inte tror att det är vad som orsakar smärtan. Därför börjar man istället gå över till tendinopati som betyder smärta i senan.

Nedan tänkte jag gå igenom den vanligaste, dvs Akillestendinopati, ont i hälsenan.

Orsak

Vanligaste orsaken till att man får ont är pga belastningen. Man kanske har ökat sin belastning kraftigt senaste veckorna, eller man kanske har förändrat sitt löpsteg (vid löpning på främre delen av foten så ökar belastningen på hälsenan). Kanske har börjat med en ny motionsform vilket din hälsena inte är van vid. Detta är nog de vanligaste orsakerna till varför hälsenan börjar att smärta.

Symtom vid ont i hälsenan

Vanligaste är att man har några av följande symtom:

  • Morgonstelhet i fotleden/hälsenan
  • Öm och svullen om man känner på hälsenan
  • Ont i hälsenan vid aktivitet och efter aktivitet

Behandling av ont i hälsenan

Viktigaste är att börja försöka identifiera varför man har fått ont så att man kan göra en förändring där. Var det för att du ökade träninsbelastningen? Var det en ny träningsform? Eller har du bara sovit dåligt senaste veckorna men tränat på lika hårt som förut?

Nästa steg är att modifiera belastningen så att det inte blir värre, dra ner på den smärtsamma aktiviteten, kanske köra någon alternativ träning istället. Kan man inte löpträna kanske man kan cykla för att bibehålla sin kondition.

Senor behöver belastning för att bli bra, det fungerar sällan att vila bort problemet utan man behöver stärka upp den successivt och förbereda hälsenan på den belastning du har tänkt att utsätta den för. Ofta brukar man få börja med excentriska tåhävningar vid en trappa där man går upp på tå med båda fötterna lyfter den ena och sänker sakta hälen ner mot marken igen med den smärtsamma hälsenan. Har man riktigt ont så att inte ens det fungerar så kan man pröva att hålla positionen isometriskt istället då det ger minskad smärta hos en del individer.

Viktigt är att kontakta leg. vårdpersonal så att du får rätt diagnos och rätt rehabilitering. Kom ihåg att om du går med ont i hälsenan under en längre tid så kommer det med största sannolikhet ta längre tid att få dig bra.

Se även: