Finns det ett samband mellan stegfrekvens och smärta i underbenen?

Reading Time: 2 minutes

Skador är något som drabbar alla motionsformer oavsett nivå. Det är även något som gör att man under perioder inte kan utöva den motionsform man vill. För löpare är det vanligast att få ont i den nedre delen av kroppen, fullt förståligt då det är den delen som får arbeta mest under löpningen. Två områden som kan ge smärta och då påverka löpningen är knäna samt underbenen. Nedan ska vi titta på en studie som undersökte sambandet mellan stegfrekvenensen och skador i underben samt knän.

Deltagarna rekryterades från en high school i Wisconsin (totalt 68st) och följdes under skolsäsongen. De definierade en skada som ett medicinskt problem som gjorde att individen inte kunde delta i tävling eller träning eller var tvungen att avbryta under träning eller tävling. Skadorna delades även in i lätt (1-7 dagar), medel (8-21 dagar) och svår (>22 dagar).

Deltagarna fick också mäta sin stegfrekvens genom att först springa 400m i en förutbestämd hastighet 3,3m/s samt 400m där de själva fick bestämma tempot men skulle ligga på 16 enligt Borg-skalan. Under loppet mättes stegfrekvensen och gav då två olika genomsnitt som senare användes.

Under säsongen så rapporterade 19,1% av löparna smärtor i underbenet och 4,4% smärtor i framsida knät. Skadefrekvensen för underben låg på 5 fall per 1000 tränings- eller tävlingstillfällen och för smärtor på framsida knä så låg siffran på 1.4 per 1000. Majoriteten (63,6%) klassades som lätta skador (borta 1-7 dagar).

Såg man något samband mellan stegfrekvensen och antalet skador i underben och knä?

Resultatet visade att de deltagare som vid den förutbestämda farten hade en frekvens på <164 steg per minut hade 6.67 ggr så hög risk att uppleva smärta i underbenet jämfört med de som hade en stegfrekvens på >174. Även när man jämförde de med en stegfrekvens på <170 jämfört med >171 så ökade risken med 5.3 att få smärta i underbenet för de med den lägre stegfrekvensen.

Liknande mönster sågs när man jämförde resultaten från när deltagarna själva fick bestämma fart. Löparna med <166 i stegfrekvens hade en ökad risk (5.85) jämfört med de som hade en stegfrekvens >178. Jämförde man de med en stegfrekvens på <172 så hade de en ökad risk med 5.70 jämfört med de som sprang med stegfrekvensen >173.

Inget samband mellan främre knäsmärta och stegfrekvens kunde hittas, dock rapporterades det endast in 3 knäskador under studieperioden.

Vad kan vi ta med oss från den här studien?

Är det så att du är en löpare som ofta har problem med eller upplever smärta i underbenen så kan det vara en idé att se över din stegfrekvens för att på så sätt påverka din belastning. Det finns såklart flera orsaker som kan bidra till att man får ont men ibland kan det räcka att göra mindre ändringar i belastningen, t ex som att ändra stegfrekvensen.

Källa